วันที่จอง:
Check-In Date:
 
กี่คืน:
How many Night(s):
   Check-Out:               
ประเภทที่พัก:
Accommodation Type:
เบอร์โทรศัพท์:*
Telephone Number:*
     
ชื่อ นามสกุล:*
Full Name:*
 
ชื่อ Facebook หรือ ID Line:
Facebook Name/Line ID:
         
รูปภาพของเช่า:
Rent Items Picture:
กดเพื่อดูรูปภาพของเช่า(Click)
รายการของเช่า:
Rent Items:
ราคารวม:
Total price:
 บาท
ยอดมัดจำจองขั้นต่ำ Minimum Deposit: 0
ยอดเงินที่โอนเพื่อมัดจำจอง:
Deposit Amount:
 บาท

   
อัพโหลดสลิป:
Transfer Slip Upload:

 *สามารถโอนยอดมัดจำจองขั้นต่ำ หรือ โอนชำระเต็มจำนวนได้เลยค่ะ
 
หมายเหตุ:
Remark:
 
     ***ติ๊กเลือกเพื่อยอมรับกติกาด้านบน และรับทราบเรื่องการห้ามใช้เสียงดังหลัง 22.30 น. (Accept the rule)